Populárne vyhľadávania:
ZSE UPC Telekom Orange o2 Kooperativa Allianz

paas kontakt, telefon, zákaznícky servis

Ako by ste chceli nadviazať kontakt so zákazníckym servisom paas?

paas kontakt telefon infolinka:

0800 222 888
Číslo pre volania zo zahraničia: +421 222 111 151

paas kontakt poštová adresa:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
paas kontakt email adresa:

registracie@paas.sk

paas kontakt online dostupnosť zákazníckeho servisu:

https://paas.sk/kontakt/

paas kontakt, telefon

paas osobný kontakt:

​​​​​​​V PAAS je možný osobný kontakt hlavne online cez zákaznícku podporu alebo telefonicky.

Informácie