Populárne vyhľadávania:
ZSE UPC Telekom Orange o2 Kooperativa Allianz

Prima banka kontakt, telefon, zákaznícky servis

Ako by ste chceli nadviazať kontakt so zákazníckym servisom Prima banka?

Prima banka kontakt telefon infolinka:

0850 700 007
041/5111 111 (zo zahraničia +421)
Naša infolinka je vám k dispozícii NONSTOP.

Prima banka kontakt poštová adresa:

Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina,
Odd. Sa, Vložka č. 148/L
Prima banka kontakt email adresa:

info@primabanka.sk

Prima banka kontakt online dostupnosť zákazníckeho servisu:

https://www.primabanka.sk/kontakt/centrala

Prima banka kontakt

Prima banka osobný kontakt:

V Prima banke je možný osobný kontakt v pobočkách alebo telefonicky cez zákaznícku podporu.

Informácie